Książka, czy kawa? Lifestyle

"Książka, czy kawa? Weź sobie obie!" Pod tym hasłem prowadzimy w zaprzyjaźnionych kawiarniach akcję propagującą czytelnictwo w języku angielskim. Wpadnij do Hecy, Cafe Mari, Parzonej, czy innych kawiarni w mieście, wypożycz sobie książkę i rozkoszuj się angielszczyzną przy filiżance kawy. Https://www.facebook.com/groups/wezsobieobie/