POZIOM PRE-INTERMEDIATE (A2) Poziomy

Poziom średniozaawansowany niższy będący rozszerzeniem poziomu Elementary/Beginner. Kursanci poznają tym razem nowe struktury gramatyczne, rozwijają dotychczas nabyte słownictwo, które ćwiczą pod kątem różnych sytuacji życiowych. Po ukończeniu kursu będziesz: - efektywnie porozumiewać się po angielsku w różnych sytuacjach życiowych; - znać system zastosowania czasów angielskich, jak również bardziej skomplikowaną gramatykę tj. tryby warunkowe i czasowniki modalne; - posługiwać się nowym, bogatszym słownictwem, dotyczącym m.in. pracy, podróży, zakupów, życia rodzinnego, zainteresowań i rozrywki; - umieć rozmawiać zarówno w formalnym, jak i nieformalnym angielskim; - czytać teksty o różnorodnej tematyce i zrozumieć ich sens mimo wielu wciąż nieznanych ci do tej pory słów i zwrotów; - słuchać nieskomplikowanych tekstów i umieć odnaleźć w nich potrzebne Ci informacje; - wymawiać słowa angielskie z większą dokładnością i pewnością siebie; - mówić po angielsku płynniej i pewniej, również poza lekcjami.