Polityka prywatności


POLITYKA PRYWATNOŚCI SZKOŁY CO LUDZIE POWIEDZĄobowiązuje od 23 maja 2018 r. aktualizacja: 10.07.2020
Firma MT2A, właściciel stron internetowych w domenie coludziepowiedza.co, dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z niej.W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Twoich danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług, przyjmujemy dokument zwany Polityką Prywatności. Polityka Prywatności określa to, w jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe i Twoje prawa. 

1. SŁOWNIK POJĘĆ UŻYWANYCH W TREŚCI POLITYKI:

MT2A , my, nasze, Administrator – Firma MT2A z siedzibą w Lublinie, ul. Przy Stawie 4/38, 20-067, zwana dalej Co Ludzie Powiedzą

Nasi klienci – klienci Firmy MT2A, którym Firma MT2A świadczy usługi edukacyjne, tłumaczeniowe, gastronomiczne oraz sprzedażowe

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Klient, Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada aktualną umowę z MT2A lub aktywne konto w domenie coludziepowiedza.co

Potencjalny Klient, Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, która jest zainteresowana ofertą MT2A

Potencjalny Pracownik – pełnoletnia osoba fizyczna, która jest zainteresowana podjęciem współpracy z MT2A.

Ty, Twój – odpowiednio Klient, Użytkownik lub Potencjalny Klient

Strona, nasza strona – wszystkie strony w domenie coludziepowiedza.coNewsletter – oznacza bezpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną przez MT2A na rzecz Użytkownika poprzez przesyłanie listów elektronicznych, za pośrednictwem których MT2A informuje o wydarzeniach, usługach, produktach i innych elementach istotnych z punktu widzenia MT2A i /lub w celu realizacji prawnie uzasadnionego celu MT2A, którym jest marketing bezpośredni. 

Formularz lub Formularze – miejsca na Stronie, które umożliwiają wprowadzenie danych osobowych przez Użytkownika, we wskazanych w nich celach np. w celu wysyłki newslettera, w celu złożenia zamówienia lub kontaktu z Użytkownikiem. 

Konto Klienta lub Konto – konto Klienta założone na platformie internetowej Sklepu internetowego Co Ludzie Powiedzą lub na platformie e-learningowej Portal Geniusza, umożliwiające dostęp do zakupionych szkoleń i produktów.  

2. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH i JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Firma MT2A jest administratorem Twoich danych osobowych, które przekazałeś nam poprzez wypełnienie formularzy zawartych na stronie oraz Umowy o kurs języka angielskiego. W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami wysyłając wiadomość na adres rodo@coludziepowiedza.co  

3. JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY, W JAKICH CELACH I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ?

W celu przekazania Ci jak najbardziej przejrzystej informacji, pogrupowaliśmy te informacje odnosząc się do celu przetwarzania Twoich danych osobowych.

ZAPYTANIE O OFERTĘ

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu zgłoszeniowym, to znaczy adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu i dane, które dobrowolnie podajesz nam poprzez następujące kanały: narzędzie poziomujące dostępne na www.testme.coludziepowiedza.co , komunikator Messenger dostępny na fan-pageach Facebooka, komunikator dostępny w serwisie Instagram, zapytanie drogą e-mailową na adres info@coludziepowiedza.cosekretariat@coludziepowiedza.co , cafe@coludziepowiedza.co czy biznes@coludziepowiedza.co , zapytanie drogą telefoniczną pod numerem 531-11-00-11.

Podstawa prawna. Przygotowanie i wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

ZAWARCIE UMOWY 

Rodzaj umowy: umowa na świadczenie usług edukacyjnych świadczonych indywidualnie lub grupowo umowa na świadczenie usług edukacyjnych świadczonych indywidualnie lub grupowo  

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu zgłoszeniowym, to znaczy adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu i dane, które dobrowolnie podajesz nam w treści zapytania zgłoszonego poprzez następujące kanały: narzędzie poziomujące dostępne na www.testme.coludziepowiedza.co , komunikator Messenger dostępny na fan-pageach Facebooka, komunikator dostępny w serwisie Instagram, zapytanie drogą e-mailową na adres info@coludziepowiedza.cosekretariat@coludziepowiedza.co , cafe@coludziepowiedza.co czy biznes@coludziepowiedza.co lub inny w domenie @coludziepowiedza.co , a także zapytanie drogą telefoniczną pod numerem 531-11-00-11. Ponadto, podpisując z nami Umowę o kurs języka angielskiego prosimy Cię o podanie nam Twojego adresu zamieszkania oraz numeru PESEL. W celu skutecznego wykonywania umowy, podajesz do naszej wiadomości również numer Twojego rachunku bankowego, z którego dokonujesz płatności za czesne.  W celu prawidłowego wykonania Umowy zostaniesz poproszony o wyrażenie odpowiednich zgód na Portalu Geniusza – platformie e-learningowej niezbędnej do realizacji kursów językowych. W każdej chwili zgody możesz cofnąć kierując maila na adres rodo@coludziepowiedza.co .

Podstawa prawna. Przygotowanie i wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Rodzaj umowy: umowa handlowa zawarcia transakcji kupna/sprzedaży, zawarta zdalnie za pośrednictwem sklepu internetowego Co Ludzie Powiedzą.

Cele, zakres i czas przetwarzania danych oraz odbiorcy danych

1)   W celu zawarcia, a następnie wykonania zawartej umowy gromadzimy dane Użytkownika jednakże każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez MT2A wynika z działań podejmowanych przez Klienta w Sklepie Internetowym.

2)   Dane osobowe Klientów Sklepu Internetowego Co Ludzie Powiedzą mogą być zbierane i przetwarzane przez MT2A w następujących celach:

2.1. Zawarcia i wykonania umowy – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność ich przetwarzania do zawarcia i przez czas trwania umowy, w tym do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń,

2.2 Rozpatrywania skarg i reklamacji – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność ich przetwarzania przez rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji,

2.3. Dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność ich przetwarzania, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie należności, do czasu prawomocnego zakończenia postępowań w tym postępowania egzekucyjnego,

2.4. Archiwizowania dokumentów rozliczeniowych do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego,

2.5 Prowadzenia działań marketingowych własnych towarów z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, za udzieleniem przez Klienta wcześniejszej zgody na takie działania, do czasu wycofania zgody na takie działania lub wniesienia sprzeciwu, w zależności które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze.

3)   Dane możemy przekazywać odbiorcom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń, organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierających naszą działalność, obsługi księgowej i prawnej oraz upoważnionym pracownikom

4)   Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego Co Ludzie Powiedzą: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres IP, adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), dane powstałe w związku z zawartą umową: zakupione produkty, segment Klienta, wartość zamówienia. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) i REGON Klienta. 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W REKRUTACJI KURSANTA:

W tym celu przetwarzamy dane osobowe przesłane nam e-mailem lub za pośrednictwem należącego do nas serwisu dostępnego pod adresem www.testme.coludziepowiedza.co , to znaczy Twój adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, dyspozycyjność, sposób uiszczania płatności za czesne i dane, które dobrowolnie podajesz nam w treści zapytania.

Podstawa prawna. Twoja zgoda na przetwarzanie danych, przygotowanie i wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W REKRUTACJI PRACOWNICZEJ:

W tym celu przetwarzamy dane osobowe przesłane nam e-mailem, to znaczy Twój adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, wykształcenie, historię zatrudnienia, dyspozycyjność i dane, które dobrowolnie podajesz nam w treści zapytania.

Podstawa prawna. Twoja zgoda na przetwarzanie danych.

STATYSTYKA KORZYSTANIA ZE STRON:

Zakres danych. W tych celach przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności na naszej stronie, takie jak: odwiedzane strony i podstrony oraz ilość spędzanego na każdej z nich czasu. Dokonując jakichkolwiek czynności na naszych stronach, udostępniasz nam swoje IP.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu Ci korzystania z naszej strony oraz na poprawie oferty usług.

ROZPATRYWANIE SKARG I WNIOSKÓW, ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zakres danych. W tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w zapytaniu e-mailowym, jak również dane dotyczące korzystania z naszych usług, będących przyczyną skargi lub wniosku, dane zawarte w dokumentach załączonych do skargi lub wniosku.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług oraz na budowaniu pozytywnych relacji z Klientami oraz Potencjalnymi Klientami, opartych na rzetelności i lojalności.

BADANIE TWOJEJ SATYSFAKCJI

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe obejmujące: adres email, numer IP oraz informację o dacie wysłanej wiadomości, jak również Twoje odpowiedzi na przygotowane przez nas pytania, zawarte w ankietach i formularzach wykorzystywanych do badania satysfakcji.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie dopasowania i jakości usług oraz dokonaniu oceny satysfakcji Klientów i Potencjalnych Klientów.

MARKETING NASZYCH USŁUG

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie podczas wypełnienie formularza na stronie, danych podanych w Umowie o nauczanie języka angielskiego oraz dane dotyczące Twojej aktywności w Serwisach, rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies (pytanie czy macie cookies). Dane dotyczące aktywności dotyczą w szczególności takich danych jak: historia wyszukiwania, kliknięcia na stronie, odwiedziny na stronie głównej i podstronach, historia i Twoja aktywność związana z naszą komunikacją mailową z Tobą.

Profilowanie. Powyższe dane wykorzystujemy do stworzenia Twojego profilu, odpowiadającego Twoim zainteresowaniom, oczekiwaniom i preferencjom. Następnie do tak stworzonego profilu dopasowujemy informacje marketingowe, dotyczące naszych produktów i usług, które mogą Cię zainteresować.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na marketingu naszych produktów i usług.

Równowaga interesów. Po zważeniu naszego interesu oraz Twoich interesów, praw i wolności uznaliśmy, że marketing połączony z profilowaniem nie będzie ingerować nadmiernie w Twoją prywatność ani nie będzie stanowić dla Ciebie nadmiernej uciążliwości. Szanujemy Twoją wolę i ułatwiamy Ci realizację Twoich praw. W tym celu zapewniamy możliwość łatwego wycofania zgód na otrzymywanie komunikatów marketingowych. Możesz nie wyrazić na to zgody pisząc do nas na rodo@coludziepowiedza.co . Jednocześnie wycofanie zgody na otrzymywanie takich komunikatów traktujemy jako zgłoszenie sprzeciwu wobec profilowania na potrzeby marketingowe.

W celu wysyłania newslettera – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora polegający na przetwarzaniu danych w celach marketingu bezpośredniego) oraz na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zgoda), 

6. KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

Pracownikom firmy MT2A

Udostępniamy twoje dane naszym pracownikom i współpracownikom, aby mogli się z Tobą skontaktować, w celu na jaki wyraziłeś zgodę

.Dostawcy usług

Przekazujemy Twoje dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy. Dostawcy usług, którym przekazujemy Twoje dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają naszym poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy). Wykaz dostawców, z których usług korzystamy, znajdziesz poniżej. Wykaz jest na bieżąco aktualizowany: 

 1.      Zaginione Studio – Tomasz Szczepanik, ul Miła 5, Radom
 2. Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia – w celu korzystania z usług Google, w tym poczty e-mail
 3.         Facebook Inc – narzędzie statystyczne Facebook Pixel
 4.      Jakub Żelazny – Jakub Żelazny, ul. Tumidajskiego 22/34, Lublin
 5.         dHosting.pl – dHosting sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa – podmiot udostępniający miejsce na serwerze, na którym umieszczone są nasze serwisy w domenie coludziepowiedza.co 
 6.       Idea Bank S.A. – ul. Przyokopowa 33, Warszawa – bank obsługujący nasze konta, na które dokonywane są płatności za czesne za naukę języka angielskiego
 7.          MailerLite – UAB “MailerLite”, J. Basanavičiaus 15, LT-03108 Wilno, Republika Litwy – narzędzie do wysyłki e-maili służące do kontaktowania się z uczniami oraz osobami zapisanymi do newslettera, na webinaria oraz do sklepu Co Ludzie Powiedzą 
 8. Przelewy24 należące do DialCom24 Sp. z o.o., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 7811733852, KRS 0000306513  – w celu obsługi systemu płatności i transakcji elektronicznych,
 9.       Automattic Inc. 60 29th Street #343 San Francisco, CA 94110 – System WordPress umożliwiający funkcjonowanie Sklepu Co Ludzie Powiedzą
 10. Inni zleceniobiorcy lub podwykonawcy zaangażowani do obsługi technicznej, administracyjnej, lub do świadczenia pomocy prawnej na rzecz Administratora i jego klientów, np. pomocy księgowej, prawnej, informatycznej, graficznej, firmom windykacyjnym, itd.
 11. Urzędy, np. Urząd Skarbowy – w celu realizacji obowiązków prawno-podatkowych związanych z rozliczeniami i księgowością.
 12. Firmy kurierskie i przewozowe – w celu realizacji transakcji handlowych zawartych za pośrednictwem Sklepu Co Ludzie Powiedzą

 Podmioty przetwarzające. Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Twoje dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu w chmurze obliczeniowej, dostarczają nam systemy do marketingu online, do wyświetlania powiadomień web push, do wysyłki wiadomości email, do analizy ruchu na stronie, do analizy skuteczności kampanii marketingowych.

Organy państwowe

Udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 

7. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE? 

Okres przechowywania twoich danych zależy od celu:

 1. rekrutacyjnym – Twoje dane będą u nas przez okres 90 dni lub jeśli wyraziłeś zgodę na udział w dalszych rekrutacjach – na okres 36 miesięcy od dnia zgłoszenia.
 2. ofertowym – przez okres 12 miesięcy
 3. nawiązania umowy – od dnia zgłoszenia do czasu 24 miesięcy od dnia zakończenia umowy
 4. marketingu naszych usług i produktów – przez okres 24 miesięcy
 5. przez okres maksymalnie 2 lat w przypadku osób, które wypisały się z newslettera w celu wykazania faktu udzielenia przez Użytkownika zgody na komunikację poprzez newsletter, działań Użytkownika (otwieralności e-maili) oraz chwili jej wycofania, a także ewentualnych związanych z tym roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 6. w pozostałych celach wymienionych w pkt. 3 niniejszej polityki- przez okres 12 miesięcy.


8. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA Z ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?Zapewniamy realizację Twoich uprawnień wskazanych poniżej. Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania na adres rodo@coludziepowiedza.co  

Prawo do cofnięcia zgody

Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzieliłeś w momencie przesłania formularza, jak również danych, które udostępniłeś nam przesyłając wiadomość e-mail. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą (np. możliwości udziału w dalszych rekrutacjach lub otrzymywania informacji handlowych).Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, marketingiem naszych usług , prowadzeniem statystyki korzystania ze strony czy badaniem satysfakcji.Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw.Podstawa prawna: art. 21 RODO

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:a) wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;b) Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;c) wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych;d) wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania ze strony i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny;e) Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń. Podstawa prawna: art. 17 RODO

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Możesz to uczynić np. w następujących przypadkach:a) gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;b) gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;c) gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;d) gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe. Podstawa prawna: art. 18 RODO

Prawo dostępu do danych

Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;c) uzyskać kopię swoich danych osobowych. Podstawa prawna: art. 15 RODO

Prawo do sprostowania danych

Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Możesz tego dokonać samodzielnie w zakładce Ustawienia (Prywatność). W odniesieniu do pozostałych danych osobowych masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).Podstawa prawna: art. 16 RODO

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.Twoje dane osobowe wyślemy w postaci pliku w formacie pdf. Podstawa prawna: art. 20 RODO

W jakim czasie spełniamy Twoje żądanie?

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu 14 dni, spełnimy je w ciągu kolejnego miesiąca informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

Zgłaszanie skarg, zapytań i wniosków

Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień.Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

9. W JAKI SPOSÓB DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Stosujemy nowoczesne rozwiązania chmurowe, programy antywirusowe, firewall, zabezpieczamy nasze telekomunikacyjne urządzenia końcowe hasłem. 

10. W JAKI SPOSÓB KORZYSTAMY Z PLIKÓW COOKIES?

a)   Korzystamy z plików cookies w ten sposób, że obserwujemy i analizujemy ruch na naszych stronach, jak również podejmujemy działania marketingowe, aby nasza oferta była dostosowana do potrzeb Klienta, interesująca i przyjazna.

b)   Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie pliki tekstowe/informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego Co Ludzie Powiedzą (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.orgc)   Administrator na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania ze strony Sklepu Internetowego Co Ludzie Powiedzą w następujących celach:

· identyfikacji Klientów jako zalogowanych w Sklepie Internetowym

· zapamiętywania towarów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia

· zapamiętywania danych z Formularza Zamówienia lub danych logowania do Sklepu Internetowego

· dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego

· prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego.

d)   Większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy użytkownik Internetu ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej, np. poprzez częściowe ograniczenie lub całkowite wyłączenie możliwości zapisywania plików Cookies. W przypadku całkowitego wyłączenia możliwości zapisywania plików Cookies należy się liczyć z tym, że może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarek internetowych.

e)   Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.Szczegóły dotyczące sposobu korzystania przez nas z plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies 

13. FORMULARZE

Firma MT2A stosuje następujące rodzaje formularzy w ramach stron dostępnych w domenie coludziepowiedza.co:

a)    Formularz zapisu na newsletter/webinarium – wymaga podania w odpowiednim miejscu swojego imienia i adresu e-mail, przy czym pola te są obowiązkowe. W celu dodania jego adresu e-mail do bazy subskrybentów MT2A, Klient musi potwierdzić chęć zapisu zaznaczając zgodę w odpowiednim miejscu. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej celem wysyłania newslettera. Zapisanie się do bazy subskrybentów oznacza, że Użytkownik zgadza się z niniejszą Polityką prywatności oraz wyraża zgodę na wysyłanie mu informacji marketingowych i handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, np. e-maila, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Poprzez zapis na newsletter, Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez MT2A urządzeń telekomunikacyjnych Użytkownika, np. telefonu, tabletu, komputera celem przeprowadzania marketingu bezpośredniego produktów i usług oferowanych przez MT2A oraz przedstawiania Użytkownikowi informacji handlowych zgodnie z art. 172 ust.1 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.)Powyższe zgody są dobrowolne, jednak ich podanie jest niezbędne celem wysyłki newslettera, w tym m.in. do informowania o usługach, webinarach, wpisach na stronach w domenie coludziepowiedza.co, produktach, promocjach i rabatach oferowanych przez MT2A lub produktach stron trzecich współpracujących i polecanych przez MT2A. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć wyrażone przez siebie zgody, co skutkować będzie zaprzestaniem wysyłania newslettera, zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszej polityce prywatności. Newsletter jest wysyłany przez czas nieokreślony, od chwili podania zgody przez Użytkownika do czasu jej wycofania. System mailingowy wykorzystywany przez MT2A do wysyłki newslettera odnotowuje wszelką aktywność i podejmowane działania Użytkownika związane z przesyłanymi do niego e-mailami, np. data i godzina otwarcia wiadomości, kliknięcia w linki, moment wypisania się, itp.).MT2A może także prowadzić remarketing  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na promocji i reklamie usług kierowany do osób zapisanych na newsletter) poprzez wgranie adresów e-mail Użytkowników do oferowanego przez Facebook Inc. narzędzia marketingowego, a następnie kierowania do nich reklamy utworzonej przez MT2A lub osoby przez firmę upoważnione, poprzez konto reklamowe MT2A, pod warunkiem, że Użytkownicy posiadają jednocześnie konto na platformie Facebook. Po zakończeniu każdej kampanii reklamowej, dane te są kasowane. W przypadku realizacji kolejnej kampanii, MT2A wgrywa do Managera Reklam zaktualizowaną bazę Użytkowników. Dokładna informacja o tzw. grupach niestandardowych odbiorców, zasady hashowania danych oraz przetwarzania tymi danymi znajdują się w polityce prywatności portalu Facebook pod linkiem https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience# oraz https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing, a MT2A zaleca zapoznanie się z tymi zasadami przez każdego Użytkownika i subskrybenta.

b)    Formularz kontaktowy – umożliwia wysłanie do MT2A wiadomości bezpośrednio poprzez stronę internetową i, tym samym, kontakt z firmą drogą elektroniczną.  Dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adres e-mail oraz dane podane w treści wiadomości, przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem. Po zakończeniu kontaktu z Użytkownikiem, dane mogą być archiwizowane, co jest prawnie uzasadnionym interesem MT2A. Administrator nie jest w stanie określić dokładnego okresu archiwizacji, a tym samym usunięcia wiadomości. Jednakże, maksymalny okres nie będzie wynosić dłużej niż terminy przedawnienia roszczeń wynikające z przepisów prawa. 

c)    Formularz systemu umożliwiający pozostawienie komentarzy – wszelkie dane w formularzu komentarzy podawane są przez Użytkownika dobrowolnie. Umieszczając komentarz, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych. Są to: imię, nazwisko, e-mail, nazwa Twojej strony internetowej, numer IP. Niektóre dane oznaczone jako obowiązkowe muszą zostać wpisane. Podanie adresu e-mail jest obowiązkowe i służy wyłącznie w celu wykluczenia spamu lub/i wyświetlenia avatara Użytkownika. Nie jest on udostępniany podmiotom trzecim. MT2A nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez Użytkowników. MT2A zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy o charakterze spamu, obraźliwym, zawierających treści niezgodne z prawem lub jakiekolwiek linki do innych stron umieszczone bez jego uprzedniej zgody. 

d)    Formularz zamówienia w Sklepie – Składając zamówienie w sklepie internetowym Co Ludzie Powiedzą, Użytkownik musi podać określone dane (imię, nazwisko, nazwa firmy, ewentualnie numer NIP, adres zamieszkania lub siedziba firmy, adres do wysyłki, adres e-mail, numer telefonu) w celu realizacji zamówienia, realizacji obowiązków prawnych nałożonych na MT2A, rozliczeń, rozpatrywania roszczeń, w celach statystycznych i archiwalnych, a także w celu przeprowadzania czynności marketingowych kierowanych do Klientów i innych Użytkowników, co jest prawnie uzasadnionym interesem MT2A. MT2A przechowuje dane przez czas realizacji zamówienia czy usługi, a po jej wykonaniu przez okres niezbędny do ochrony przed roszczeniami. Ponadto, przez czas wskazany przepisami prawa np. podatkowego (m.in. okres przechowywania faktur). 

e)    Formularz reklamacji i odstąpienia od umowy – W przypadku korzystania z usług lub produktów MT2A możesz złożyć reklamację lub odstąpić od zawartej umowy. W tym celu należy wysłać odpowiedniego e-maila na adres info@coludziepowiedza.co podając niezbędne dane: imię, nazwisko lub ewentualnie nazwa użytkownika, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy (jeżeli zamówienie było dokonywane w imieniu firmy), adres e-mail, numer telefonu (ewentualnie), numer rachunku bankowego (w przypadku zwrotu środków). Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rozpatrzenia reklamacji. Dane będą przechowywane w celu realizacji procedury reklamacyjnej / odstąpienia od umowy oraz w celach archiwalnych i obrony przed roszczeniami. 

f)     Formularz rejestracyjny założenia konta Użytkownika w sklepie internetowym – W momencie dokonywania zakupów w Sklepie Co Ludzie Powiedzą, tworzone jest automatycznie konto Użytkownika. W tym celu, Użytkownik powinien dokonać odpowiedniej rejestracji i podać dane takie jak m.in.: imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, adres siedziby firmy, NIP, a następnie ustanowić hasła. Założenie konta jest usługą świadczoną drogą elektroniczną. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji transakcji sprzedaży.

MT2A może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim bez odrębnej zgody Użytkownika (na podstawie umowy powierzenia). Dane pozyskane z formularzy nie mogą być przekazywane podmiotom trzecim.Jeżeli Użytkownik korzysta z usług dostawców zewnętrznych jak np. Google, czy Facebook, powinien zapoznać się z ich polityką prywatności, dostępną u dostawców tych usług określonych na ich stronach internetowych.

11. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na naszej stronie www.coludziepowiedza.co, a w przypadku bardzo istotnych zmian, prześlemy ci ją na maila.

 

Masz dość wkuwania słów na pamięć? Zapisz się do naszego newslettera, pobierz e-booka za free i pochłoń 25 słów w kilka minut! :)

Dziękujemy za zapisanie się do newslettera :)

Nie lubimy spamu, dlatego będziemy kontaktować się z Tobą tylko co jakiś czas. Dostaniesz od nas najświeższe informacje o naszych bezpłatnych warsztatach językowych na żywo i online, nowych wpisach na naszym blogu (blog.coludziepowiedza.co), czy nowościach w naszym sklepie (sklep.coludziepowiedza.co). Zapraszamy też na naszego FacebookaInstagrama, TikToka (@coludziepowiedza) oraz – na żywo – do naszej kawiarni.
A póki co – łap e-booka :) Do zobaczenia!

[]
×
Hej, chyba jesteś tu pierwszy raz! Miło nam Cię widzieć, dlatego mamy dla Ciebie zniżkę na pierwsze zakupy!

Podaj poniżej swój adres e-mail...

Dzięki, stać mnie. Zapłacę pełną kwotę :) *Podając nam swój adres e-mail wyrażasz zgodę na otrzymywanie od nas informacji marketingowych. Możesz wypisać się w każdej chwili, chociaż obiecujemy nie spamować :)