POZIOM INTERMEDIATE (B1) Poziomy

Poziom średniozaawansowany rozwijający dotychczas poznane słownictwo, które chociaż wciąż ograniczone, może być zastosowane w bardziej zaawansowanych tematach. Uczestnicy potrafią porozumiewać się w sytuacjach niecodziennych, a jednak mogących zdarzyć się podczas wyjazdu zagranicznego, np. zgłoszenie przestępstwa. Wypowiedzi kursantów stają się bardziej złożone zarówno pod względem gramatycznym, jak i leksykalnym. Uczestnicy potrafią rozmawiać o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, sytuacjach hipotetycznych, prawdopodobnych i niemożliwych. Pod koniec kursu, uczestnicy będą: - używać trafniejszych sformułowań językowych w różnych sytuacjach; - posługiwać się językiem obcym z większym zrozumieniem i pewnością; - posługiwać się szerszym zasobem słownictwa zawierających: phrasal verbs, złożenia przyimkowe, wyrażenia leksykalne, połączenia międzywyrazowe, które poprawią komunikację w bogatszym wymiarze tematycznym; - z większą precyzją i pewnością wyrażać swoje myśli w różnych tematach począwszy od prostszych życiowych, codziennych wyrażeń po bardziej abstrakcyjne; - pisać proste teksty: nieformalne listy, raporty, opowiadania; - mieć większą pewność swojej wymowy