POZIOM UPPER-INTERMEDIATE (B2) Poziomy

Poziom średniozaawansowany wyższy jest kontynuacją poziomu Intermediate. Wiedza kursantów na tym poziomie jest już bardziej ugruntowana, uczestnicy szkoleń potrafią aktywnie wykorzystywać wszystkie czasy, stronę bierną we wszystkich czasach, tryby warunkowe, wszystkie czasowniki modalne również w czasach przeszłych, jak również praktycznie wykorzystać zwiększony zakres słownictwa. Za pomocą odpowiednich struktur leksykalnych, uczniowie potrafią spontanicznie reagować na zaistniałe sytuacje. Po ukończeniu kursu będziesz: - kontrolował zasady gramatyki angielskiej w mowie i piśmie; - mógł wykazać się znajomością różnorodnych funkcji; - posiadać większy i bogatszy zasób słownictwa, obejmujący szerszy zestaw tematyczny; - mieć większą pewność czytania i słuchania różnorodnych oryginalnych tekstów angielskich bez potrzeby tłumaczenia na język polski; - posiadać zdolność pisania zarówno w formalnym, neutralnym oraz nieformalnym stylu; - posiadać lepsze zrozumienie autentycznej mowy angielskiej; - ogólnie zrozumieć treść literatury czytanej w języku obcym; - większą pewność swojej wymowy; - mógł zostać skierowany na skrócony kurs przygotowujący do egzaminu FCE.