POZIOM ADVANCED (C1) Poziomy

Poziom zaawansowany będący kontynuacją poziomu Upper-Intermediate. Kursanci posługujący się językiem na tym poziomie potrafią wypowiadać się płynnie, spontanicznie i bez większych trudności. Stają się kompetentnymi użytkownikami języka, potrafią dostosować styl wypowiedzi ustnej lub pisemnej do potrzeb sytuacji i oczekiwań odbiorcy. Mogą również rozwijać swe zainteresowania poprzez lekturę lub słuchowiska fachowe, bez większych trudności potrafią zrozumieć rodzimych użytkowników języka obcego oraz wyłapać szczegóły ich wypowiedzi. Uczniowie potrafią również skutecznie i swobodnie używać poznanych do tej pory zwrotów w kontaktach towarzyskich i społecznych, bez większego zastanowienia stosując złożone konstrukcje gramatyczne. Formułowanie jasnych, szczegółowych i dobrze zbudowanych wypowiedzi ustnych i pisemnych to również umiejętność zdobywana na tym poziomie.