POZIOM PROFICIENCY (C2) Poziomy

Poziom biegłości będący kontynuacją poziomu Advanced, a zarazem zwieńczeniem nauki języka obcego. Osoba uczęszczająca na ten poziom może z łatwością zrozumieć praktycznie każdy tekst usłyszany lub przeczytany. Kursant potrafi streszczać informacje pochodzące z innych źródeł, spójnie oddając wyrażone w nich tezy i wyjaśnienia. Język uczestnika tego poziomu jest zbliżony do native speaker'a, wzbogacony licznymi idiomami, trafnymi kolokacjami, synonimami, przysłowiami oraz zróżnicowany pod kątem gramatyczno-leksykalnym z naciskiem na rozróżnienie rejestru językowego. Uczeń na poziomie Proficiency potrafi nie tylko rozróżnić akcenty, ale również sporządzić skomplikowaną korespondencję, w tym także biznesową.