POZIOM BEGINNER (A0) Poziomy

Przeznaczony dla osób, które nigdy nie miały styczności z nauką języka obcego. Kurs ten wzbogacony jest formą metody bezpośredniej. Pod koniec szkolenia będziesz:

  • w stanie zrozumieć i praktycznie wykorzystać w mowie i piśmie podstawową gramatykę;
  • znać użyteczne słownictwo oraz popularne zwroty używane w codziennych, zwykłych sytuacjach, np. w trakcie zakupów, w podróży, prostych rozmowach z przyjaciółmi, itp.;
  • w stanie przeczytać i zrozumieć najprostsze informacje i notatki, ogłoszenia i instrukcje wyrażone w mowie i piśmie;